Hyppää sisältöön

Čuodja biellu, hávdebiellu guhkas gumaida. Hárvvit čuodja girkobiellu, mátkeolbma sága doalvu bajas šerres balvva duohkai, alla áhči ássansadjai. Maiddai suhpi girkogárddis hiljit humaida, lávlu njálgga eahketlávlat oađđai jápmin bealddu siste. Gulan vela go dat hupma: Eatnamis don eret ledjet, eret ohcii ruoktot mannet. Pedar Jalvi, Hávdebiellu

Hávdádeapmi

Liekkus oasseváldin du lagamučča jápmima dihte.

Hávdáivitkamis mii addit oađđán ráhkkáseamet buori Ipmila háldui. Mii mieđuštit su áigeordaráji duohkái ja buressivdnidit su vuordit bajásčuožžileami beaivvi.

Girkohearrádoaimmahat veahkeha hávdádeami ordnemis: hávdádeami áiggi, girku, báhpa ja kántora várren lihkosmuvvá oktanaga. Muitodilálašvuođa sáhttá maid doallat searvegoddedálus.

Liŋka vuolábealde rahpasa ev.-lut girku suomagielat siidduide

Vitkan

Vitkama doaimmaha báhppa girkus, vitkankapeallas, buohcceviesu kapeallas, hávddi alde dahje oamehasa ruovttus, dađe mielde go oapmahaččat das sohpet báhpain.

Báhppa ságastallá oamehasa oapmahaččaiguin ovdal vitkama. Báhppa searvá maiddái muittoboddui, juos dat lea vejolaš ja juos oapmahaččat dan doivot.

Musihka válljemis váldit vuhtii ipmilbálvalusalágan luonddu ja oapmahaččaid sávaldagat. Musihkas vástida kántor, ja das gánnáha ságastit suinna.

Hávdádeames čuvvojuvvojit báikkálaš vierut.

Váldde oktavuođa

Kirkkoherra I Girkohearrá
Sairaalantie 5
99800 Ivalo