Hautaan siunaaminen ja hautajaiset

Läheisen ihmisen kuolema on aina suuri menetys. Lämmin osanotto surun keskelle.

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Kristilliset hautajaiset ovat yhteinen hetki surra, muistella ja siunata läheinen haudan lepoon. Surun keskellä omaisten on jaksettava hoitaa hautausjärjestelyt. Näissä asioissa voi aina kääntyä seurakunnan puoleen. Papilta, diakoniatyöntekijältä tai suntiolta saa tukea ja papilta ja suntiolta myös opastusta käytännön asioissa.

Hautaan siunaamisen ajankohta sovitaan kirkkoherranviraston kanslistin kanssa. Kirkkoherranvirastossa varataan myös siunauksen toimittava pappi ja tarvittavat tilat. Hautapaikka varataan suntiolta. Tarvittaessa suntio lähtee mukaan hautausmaalle katsomaan sopivaa hautapaikkaa.

Siunaamispaikat

Inarissa hautaan siunaaminen toimitetaan Ivalon tai Inarin kirkossa, joskus Saariselän kappelilla, tai suoraan hautausmaalla Ivalossa tai Inarissa. Ennen hautajaisia papin kanssa keskustellaan tarkemmin ja sovitaan siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden ohjelmasta. Kanttori osallistuu hautajaisiin aina kirkkotilaisuuksissa, tarvittaessa muulloinkin. Hänen kanssaan voi sopia hautajaisten virsistä ja muusta musiikista. 

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on lähtökohtaisesto omaisten tilaisuus ja sen voi pitää missä tahansa. Tärkeintä on yhteisen surun jakaminen. Seurakunnan edustajat osallistuvat mielellään myös muistotilaisuuteen ja pappi auttaa tilaisuuden suunnittelussa ja toimii tarvittaessa tilaisuuden juontajana, jos niin toivotaan. Tästä on hyvä keskustella etukäteen.

Siunaaminen kirkkoon kuulumattomalle

Kirkollinen hautaan siunaaminen voidaan pyydettäessä toimittaa kirkkoon kuulumattomallekin, mikäli vainaja on sitä eläessään toivonut.

Haudankaivuu ja peitto

Inarin seurakunnassa haudat kaivetaan koneellisesti eikä omaisten tarvitse siitä huolehtia. Haudan peittämisessä on useita vaihtoehtoja. Useimmiten hauta lapioidaan umpeen hautaustilaisuudessa. Joskus sään vuoksi peittäminen hoidetaan vasta muistotilaisuuden jälkeen, jolloin kukat laitetaan kannen päälle. Kolmas vaihtoehto on ostaa koneellinen peittäminen. Silloinkin käytetään kantta. 

Tuhkaus

Yhä useammin vainajat tuhkataan. Tuhkaaminen tulisi järjestää vasta siunaamisen jälkeen. Lähin krematorio on vielä Oulussa, mutta Rovaniemelle on tulossa. Tuhkausasioista sovitaan hautaustoimistoissa.

Kun tuhkaus on tehty ja uurna halutaan haudata hautausmaahan, silloin voidaan järjestää ns. maahan kätkeminen. Tilaisuuden kaava on virsikirjassa eikä vaadi papin läsnäoloa, mutta papitkin kyllä mielellään tulevat mukaan. Uurnan hautaamisesta on aina sovittava suntion kanssa.

Ivalon ja Inarin hautausmailla on alueet uurnahautoja varten. Uurnahauta on kooltaan 1 m x 1 m. Siihen saa haudata neljä uurnaa eli se on tavallaan sukuhauta. Hyvin tavallista on kuitenkin haudata jo olemassa olevaan jonkun sukulaisen hautaan, sillä uurna haudataan vain 60 cm syvyyteen ja voidaan siis haudata arkkuhaudan päälle. Kolmas vaihtoehto on tuhkan sirotteleminen luontoon (maanomistajan luvalla), jolloin muistolaatan voi laittaa hautausmaalla muistokiveen. Saariselällä kappelin tontilla tuhkan voi kätkeä tuhkalehtoon pintakerroksen alle (ilman uurnaa). Laatan voi sielläkin kiinnittää muistokiveen.

 

Kuva arkusta, jonka päällä on kukkia.

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys