Päätöksenteko

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän tärkein päätöksentekijä

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä muodostuu Inarin ja Utsjoen seurakunnista.

Seurakuntayhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä molemmista seurakunnista. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää esimerkiksi yhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta ja rakennushankkeista. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat Inarin ja Utsjoen seurakuntien kesken. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. 

Tästä pääset lukemaan lisää yhteisestä kirkkovaltuustosta ja neuvostosta. 

Inarin ja Utsjoen seurakunnissa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt  nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Seurakuntaneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - seurakuntaneuvosto- hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.