Rippikoulu

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan, ja sekä yksin että yhdessä pohditaan kysymyksiä uskosta ja elämästä. Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikouluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Rippikouluun ovat kaikki tervetulleita. Jos rippikoululaista ei ole kastettu, hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana. Jos nuori on kastettu, mutta ei ole kirkon jäsen, voi hän halutessaan liittyä kirkkoon. Konfirmoiduksi voivat tulla ainoastaan kirkkoon kuuluvat.

Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikoulun järjestelyistä voi sopia papin kanssa.

Inarin seurakunnassa järjestetään vuosittain kaksi rippikoulua. Rippikoulukokonaisuus muodostuu viikonlopun mittaisesta leirijaksosta kevättalvella, seurakuntaan tutustumisjaksosta, viikon mittaisesta leirijaksosta kesällä sekä konfirmaatiosta. Rippikoululaisten ja vanhempien yhteinen aloitusjumalanpalvelus pidetään loka-marraskuussa. Jumalanpalveluksen ja kirkkokahvien jälkeen rippikoululaisille ja huoltajille on omat infotilaisuudet. Rippikoulumateriaalia on mahdollista saada pohjois- tai inarinsaameksi.

Nuori makoilee penkillä punaiset lenkkarit jalassa.