Seurakunnan tietosuojaseloste

Inarin seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin.

Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Inarin seurakunnassa.

Lukkarin tietosuojaseloste

Lukkari on seurakunnille ja muille kirkon organisaatioyksiköille suunniteltu verkkosivustojen julkaisujärjestelmä, joka toimii myös Utsjoen seurakunnan nettisivujen alustana. Lukkari-julkaisujärjestelmässä on kaikille samanlaiset toiminnot ja rakenne, mutta visuaalisuus voidaan rakentaa heijastamaan seurakunnan omaa ilmettä.

Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin kuten virkatodistuksen tilaamiseen, kirkkoon liittymiseen, esirukouspyyntöjen esittämiseen ja palautteen lähettämiseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata virkatodistus, liittyä kirkkoon, esittää erirukouspyyntö tai antaa palautetta.