Hyppää sisältöön
Konfirmašuvdna Anára girkus

Rihppaávvudeamit

Rihppaskuvla nohká konfirmašuvdnii, gos nuorat dovddastit iežaset oskku ovttas searvegottiin ja sii sivdniduvvojit joatkit eallinmátkkiset Ipmila suodjalusas. Konfirmašuvdnii sáhttet oassálastit dat girku lahtut, geain rihppaskuvlla vázzima vuođul lea dasa riekti. Konfirmašuvnnas fidnejuvvo riekti iehčanassii fitnat eahkedaččain, vuoigatvuohta doaimmat risvánhemin ja náitalit girkolaččat.

Rihppaskuvlla láidejeaddjiin oažžu lassedieđu konfirmašuvnna áigemuttus ja geavatlaš áššiin. 

""

Váldde oktavuođa

Nuorisotyönohjaaja I Nuoraidbargi
Inarin seurakunta
Sairaalantie 5
99800 Ivalo

Instagram ja Snapchat: tormasenviivi

Diakoniapappi, kappalainen
Inarin seurakunta
Sairaalantie 5
99800 Ivalo