Hyppää sisältöön

Stuoruhat 

Stuoruhiid skuvlen ordnejuvvo sullii juohke nuppi vahkkos gaskavahkkuid dii 16-18 vurrolágai Avvilis dahje Anára gilis. Stuoruhiid skuvlen bistá ovtta lohkanbaji. Skuvlemis nannejuvvo nuoráid sosiálalaš vuorrováikkuhusdáidduid, dáiddu deaivvadit sierralágan diliid ja olbmuid, doarjut nuoraid vuoiŋŋalaš bajásgeassima ja doallat gitta searvegoddeoktavuođas. Stuoruhiid skuvlejupmái sáhttá oasálastit nuorra olmmoš, guhte lea čađahan rihppaskuvlla.

Stuoruhiidda ordnejuvvo proavásgoggálaš vahkkoloahppaleaira njelljiid jagis. Proavásgotti searvegottit leat vurrolágaid ordnenvuorus.

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja I Nuoraidbargi
Sairaalantie 5
99800 Ivalo

Instagram ja Snapchat: tormasenviivi Opintovapaalla 1.6.2023-31.5.2025