Uutislistaukseen

PÄIVITETTY KORONATIEDOTE INARIN SEURAKUNTA

16.12.2021 20.29

 

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON MÄÄRÄYS 16.12.2021

Lapin aluehallintoviraston kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Inarin, Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa 18.12.2021–17.1.2022.

OHJAUS VAIHTOEHTOISEEN EU:N DIGITAALISEN KORONATODISTUKSEN KÄYTTÖÖN

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetettu osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske kyseistä yleisötilaisuutta. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

INARIN SEURAKUNNASSA KORONAPASSI VAADITAAN YLI 16-VUOTIAILTA KIRKOISSA PIDETTÄVIIN KAUNEIMMAT JOULULAULUT-TILAISUUKSIIN SEKÄ KONSERTTEIHIN

TUOMIOKAPITULIN OHJEET USKONNONHARJOITUSTA SISÄLTÄVIIN TILAISUUKSIIN 7.12.2021 – 5.1.2022

Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Viime kädessä tämä johtuu kirkon omista määräyksistä. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 1 §:n mukaan ”jumalanpalvelus on kaikille avoin.”  Aluehallintoviraston mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa. Sen sijaan uskonnonharjoituksen tarkoituksessa järjestettyihin tilanteisiin ei tartuntatautilain 58 d §:n käyttöönoton jälkeenkään kohdistu sellaista rajoitusta, joka perustelisi koronapassin käytön jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ohjeistaa hiippakunnan kaikkia seurakuntia ajalle 7.12.2021 – 5.1.2022. seuraavasti: Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa avien mahdollisista kokoontumisrajoituksista huolimatta enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Mikäli seurakunnan alueella ei ole kokoontumisrajoituksia 1/3-periaatetta ei sovelleta.

INARIN SEURAKUNNASSA MESSUIHIN, KIRKOLLISIIN TOIMITUKSIIN, JA MUUHUN TAVANOMAISEEN USKONNOLLISEEN TOIMINTAAN VOI OSALLISTUN IVALON KIRKOSSA MAX 100, INARIN KIRKOSSA MAX 50 JA SAARISELÄN KAPPELISSA MAX 50 HENKILÖÄ.

RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA

Kristillisen kasvatuksen, diakonian ja lähetystyön ryhmämuotoinen toiminta sekä seurakuntien leirit lukeutuvat uskonnonharjoittamisen piiriin, jota aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset eivät lähtökohtaisesti koske. Niissä tulee noudattaa samaa periaatetta osanottajamäärän sovittamisesta tilaan kokoon (1/3-periaate) kuin jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toiminnoissa.

INARIN SEURAKUNNAN niissä tilaisuuksissa, joita ei lueta uskonnonharjoittamisen piiriin ja joissa koronapassia ei käytetä, osallistujamäärä rajataan 20 henkeen.

PYYDÄMME MUISTAMAAN KORONATURVALLISUUSOHJEET: VAHVA MASKISUOSITUS SISÄTILOISSA, TURVAVÄLI, KÄSIHYGIENIA JA VAIN TERVEENÄ TILAISUUKSIIN.

Tuomo Huusko

kirkkoherra